Nem bogføring af formuer – her er fordelene ved digital formuebogføring

Man kan sige det kort:
At lave manuel bogføring af formuer er tidskrævende, omkostningstungt og øger risiko for fejlregistreringer.

I Assure understøtter vi private velhavere, fonde, forsikringsselskaber og forsyningsselskaber med digital bogføring i forbindelse med formuer.

Hvis du har ansvar for en stor formue, så ved du, at der følger en ganske betydelig bogføringsopgave med.

Som indehaver af en formue er du forpligtet til at bogføre hver enkelt transaktion i porteføljen. Også værdiregulering, kursregulering og valutaregulering er obligatoriske bogføringsopgaver for hvert eneste køb og salg af værdipapirer.

Bogføringen skal ske ensartet for hele værdipapirporteføljen, og det kan være udfordrende, når du typisk har en række kapitalforvaltere tilknyttet, som du skal samle de relevante bogføringsdata fra.

Digital bogføring af formuer sparer tid og ressourcer

Hvis du overlader bogføringsopgaven til Assure, etablerer vi en dataadgang til dine kapitalforvaltere og henter de relevante bogføringsdata direkte fra dem.

Vi indlæser data i porteføljestyringssystemet Portman i et format, som kan overføres direkte til dit økonomisystem – fx Navision eller e-conomic.

Resultatet er, at dine bogføringsdata altid er afstemt. Der er ikke noget efterslæb af dokumentation, som du skal have indhentet ved en månedsafslutning eller en årsafslutning.

Fordele ved digital formuebogføring

  • Digital bogføring er ikke personafhængig. Som bogføringskunde hos Assure får du et team stillet til rådighed, som arbejder med formuedata i et strømlinet, digitalt, standardiseret setup. Du slipper derfor for at være afhængig af en person, der har sat din bogføring manuelt op.
  • Med digital bogføring kan du nemt udskifte kapitalforvaltere. Du skal ikke bøvle med ændringer i dit bogføringsprogram – den del klarer Assure smidigt og automatisk. Det giver dig en stor frihed til at udvælge de kapitalforvaltere, du ønsker at samarbejde med.
  • Digital formuebogføring får ledelsesrapportering og bogføring til at hænge sammen 1:1 – det giver optimale beslutningsgrundlag for ledelsen, hvis du repræsenterer en fond, et familiekontor eller anden virksomhed, der forvalter en stor formue.

Digital formuebogføring giver smidig revisorbetjening og korrekt skattegrundlag

  • Med digital bogføring slipper du for at stykke dokumentation sammen, når revisor skal afslutte regnskabsåret i selskabet. Assure leverer fuld dokumentation for al bogført data, og kommunikerer direkte med revisor, hvis du ønsker det.
  • Digital bogføring giver gennemsigtighed. Du sparer en del af dine omkostninger til controller og revisor. Data fra Assure’s system er opgjort ens på tværs af din portefølje, uanset, hvor kompleks den er. Det reducerer revisorens timeforbrug og sikrer korrekt skattegrundlag for din formue.
  • Hvis du har frie midler i udenlandske banker, er du selv ansvarlig for indberetning til Skat. Det sker typisk via din revisor Med Assure’s bogføringsredskab har revisoren et ensartet datagrundlag, hvor vi har udført controlling-opgaven. Det letter opgørelsen over dine udenlandske aktiviteter og minimerer risikoen for fejl.

Sådan får du nem formuebogføring

Det er nemt at udlicitere bogføringen til Assure:

Vi mødes og aftaler i fællesskab, hvordan din kontoplan skal se ud, så den passer til aktiviteterne i dit selskab.

Vi har dataadgang til 35 banker i Danmark og i udlandet, så det eneste, vi derefter mangler for at kunne betjene dig med bogføring, er at du giver os adgang til dine data hos de kapitalforvaltere, du samarbejder med.

Herefter har du en smidig og tidsbesparende bogføring. Samtidig får du adgang til Assure’s unikke rapporteringsværktøj, som sikrer konsoliderede rapporter over din portefølje på tværs af kapitalforvaltere og banker. Det giver dig et samlet overblik over formuen

Kontakt os meget gerne, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan varetage din bogføring på et standardiseret datagrundlag.

 

Læs flere artikler:

2024-04-15T13:34:28+02:00

Del denne artikel!

Go to Top