Hvad er et Family Office
– her er svar på de 7 typiske spørgsmål

I Assure har vi et team, der har det sorte bælte i administrative og regnskabsmæssige ydelser. Teamet løser et utal af opgaver for danske familier med betydelige formuer. Det er ydelser, der populært kaldes Family Office-services.

Vi møder ofte spørgsmål om, hvad et Family Office er. Vi vil gerne give et indblik i de kompetencer, et Family Office besidder. Derfor har vi samlet de syv spørgsmål, der går igen.

Svarene giver vores CEO Klaus Lauenborg Breitenstein.

1 – Hvad er et Family Office?

Et Family Office er en privat serviceinstans, som velhavende familier bruger til at håndtere alt, der vedrører administration og regnskab. Man kan kalde det en form for økonomisk PA, altså en Personlig Assistent.

2 – Hvad er et Multi Family Office?

Et Multi Family Office er en virksomhed, som servicerer en række velhavende familier med Family Office ydelser.

Alternativet er et Single Family Office, hvor den enkelte familie har sin personlige stab til at håndtere den vifte af opgaver, der er forbundet med at administrere en vidt forgrenet formue.

Fordelen ved at være en del af et Multi Family Offices er, man får adgang til en stor bredde af kompetencer, men betaler kun en mindre del af omkostningen sammenlignet med at ansætte egne medarbejdere i et Single Family Office.

3 – Hvilke services yder et Multi Family Office?

Et godt Multi Family Office assisterer med alle praktiske administrative opgaver, og de typiske Multi Family Office ydelser er:

  • Bogføring og momsafregning
  • Regnskabsklargøring til revisor
  • Tæt samspil med kundens Private Banking-rådgivere
  • Koordinering med advokater og banker i forbindelse med generationsskifte, ægtepagt eller testamente
  • Alverdens administrative opgaver. Materiale til – og kommunikation med kundens revisor og andre samarbejdspartnere –  er en helt klassisk ydelse.

Familier med store formuer har ofte også gavn af, at deres Multi Family Office har god rapporteringsløsning, som kan samle data fra kundes banker og forvaltere og løbende levere et samlet overblik over den komplekse formue, både de børsnoterede porteføljer og de unoterede investeringer, som fx Private Equity.

Med andre ord – et Family Office kræver et bredt kompetencefelt inden for it, regnskab, finansiel forståelse og administration. Ingen administrativ eller bogføringsmæssig opgave er for stor eller for lille at bede sit Multi Family Office om at løse.

4 – Hvem vælger typisk at outsource ydelser til et Multi Family Office?

Det er velhavende familier, som gerne vil være fri for administrative og regnskabsmæssige opgaver, som outsourcer opgaverne til et Family Office.
De synes, at det er rart og trygt, at der altid er nogen, der har det fulde overblik, og som man kan ringe til og stille spørgsmål som:

”Hvor stort et beløb var det nu, jeg skød ind i det seneste investeringsprojekt?” eller ”Vi har fået et tilbud på forsikring, vil I indhente et sammenligningsgrundlag?”

5 – Får man en fast allokeret personlig assistent i et Multi Family Office?

Et professionelt Multi Family Office stiller et dedikeret team til rådighed, der omfatter regnskabsmæssige, administrative og it-mæssige kompetencer.

Som kunde har man en fast kontaktperson, og teamet tager sig af alle opgaverne.

6 – Hvad er ikke en del af ydelserne hos et Family Office?

I Assure yder vi ikke investeringsrådgivning, men vi leverer gerne en generel second opinion på baggrund af den brede indsigt, vi har på administrations- og rapporteringsområdet.

7 – Hvad koster det at være kunde i et Multi Family Office?

Som kunde i Assure betaler kunden et fast månedligt fee for ydelsen. Vi beregner prisen ud fra kompleksiteten i de services, som kunden ønsker fra teamet af Multi Family Office-specialister.

Læs flere artikler:

2024-04-15T13:35:37+02:00

Del denne artikel!

Go to Top