Pressemeddelelse

Assure A/S går sammen med Assure Fondsmæglerselskab A/S om at tilbyde uafhængig formuepleje og -rapportering


Assure A/S og Assure Fondsmæglerselskab A/S går sammen. Dermed er den første danske virksomhed, som både tilbyder 100 procent uvildig investeringsrådgivning og konsolideret formuerapportering en realitet.

Med virkning fra 1. januar 2023 bliver virksomhederne Assure A/S, som er specialister i formuerapportering, og Assure Fondsmæglerselskab A/S lagt sammen under fælles ejerskab. Dermed er vejen banet for den voksende gruppe af danskere, der vil have mere ud af deres investeringer med uvildig formuepleje og lave omkostninger – og ikke mindst en samlet rapportering over deres komplekse formue på tværs af deres forskellige banker og kapitalforvaltere.

Sammenlægningen sker på baggrund af stor efterspørgsel hos kunder i begge virksomheder.
Assure’s kunder efterspørger i stigende omfang rådgivning i forbindelse med forvaltning af deres formuer på baggrund af den viden og transparens, som det samlede formueoverblik giver dem. Samtidig efterspørger Assure Fondsmæglerselskabs kunder rapporteringsløsninger, der giver dem et samlet overblik over deres portefølje på tværs af forvaltere og aktivtyper.

CEO i Assure, Klaus Breitenstein uddyber:

”I Assure leverer vi formuerapportering og administrative familiekontorsløsninger til kunder, der har kompleks formuestruktur. Vi oplever, at mange kunder også ønsker uvildig ekspertise til at investere i omkostningseffektive værdipapirporteføljer inden for det børsnoterede univers, fordi det øger afkastmulighederne. Det har vi ikke kunnet efterkomme før nu. Med Assure Fondsmæglerselskab til at facilitere porteføljer med ETF’er og indexfonde kan vi således hjælpe vores kunder 360 grader med formueforvaltning, monitorering og rapportering. Derfor giver det rigtig god mening, at Assure og Assure Fondsmæglerselskab går sammen.”

Bedre bundlinje til investorerne

Ifølge adm. direktør i Assure Fondsmæglerselskab, Rune Wagenitz Sørensen, er der med den nye konstellation udsigt til adskillige fordele for Assure Fondsmæglerselskabs kunder.

”Ved at gå sammen med en specialistvirksomhed, der rapporterer afkast af 140 milliarder kroner for deres kunder, får vi adgang til en unik ekspertise og den infrastruktur, som Assure har opbygget, så vi kan tilbyde kunder et samlet overblik på tværs af deres banker. Vi forstærker fundamentet, så endnu flere danskere kan få gavn af indeksinvestering, der er det oplagte valg for alle investorer”, siger han og tilføjer:

”Bankerne vil ikke af egen fri vilje give danskerne lavere omkostninger, så de kan beholde mere af afkastet, men det vil vi! Det, vi skaber nu i fællesskab med Assure, er en samlet enhed, der matcher investorernes totale behov inden for formuepleje og rapportering.”

I det nye selskab får Assure Fondsmæglerselskabs kunder udover muligheden for en konsolideret rapportering også mulighed for at benytte Assure’s Multi Family Office og kan dermed udlicitere de administrative opgaver, der er forbundet med deres formue.

Begge de nuværende organisationer bevares. Eneste ændring er fælles ejerskab via et fælles holdingselskab. Sammenlægningen afventer Finanstilsynets godkendelse. Det forventes at ske inden årets udgang.

Alle nuværende aktiviteter og forretningsområder fortsætter uændret i de to selskaber.

Hvem er de to virksomheder?

Assure Fondsmæglerselskab A/S yder formuepleje og rådgivning til danske investorer. Assure Fondsmæglerselskab arbejder uafhængigt af banker, pensionsselskaber og finansielle produkter, og modtager ikke nogen form for provision og har ingen indtægter fra handel med værdipapirer. Assure Fondsmæglerselskab er udelukkende aflønnet af kunden.
Assure Fondsmæglerselskab forvalter 6 milliarder kroner for mere end 600 danske kunder.
Etableret i 2012 og fik fondsmæglerlicens i 2013. Selskabet har 10 ansatte i Søborg.

Assure A/S servicerer private velhavere med en formue på over 100 mio. kr. samt fonde, forsyningsselskaber, familiekontorer, forsikringsselskaber og virksomheder med konsolideret formuerapportering. Desuden er Assure  fælles familiekontor for private velhavere.

Rapporteringen, som giver et samlet overblik over formue, risiko og afkast uanset formuens kompleksitet, sker på baggrund af automatisk indhentning af data fra 35 banker i Danmark og i udlandet.

Assure er etableret i 2014, og beskæftiger i dag 21 medarbejdere. Rapporterer på en samlet formue på 140 mia. kr.

Kontaktpersoner for mere info:

Klaus Breitenstein, CEO Assure
Telefon 53 54 49 70

Rune Wagenitz Sørensen, CEO Assure Fondsmæglerselskab
Telefon 20 88 79 95

Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør i Assure Fondsmæglerselskab (tv) og Klaus Breitenstein, CEO i Assure