• Assure Wealth leverer serviceydelser, der gør det nemmere at forvalte formuer

  • Vores rapporter giver dig et løbende overblik over formuen,
    så du kan træffe beslutninger

  • Vi varetager al administration af værdipapirporteføljer.
    Det giver dig tid til andre ting

SKRÆDDERSYEDE RAPPORTER

Formuerapportering

Assure Wealths kerneydelse er rapporter, der giver dig overblik over den samlede formueportefølje på tværs af konti, depoter og øvrige engagementer.

Assure Wealth har udviklet et unikt rapporteringsværktøj, som overvåger og varetager rapportering af kundens værdipapirer og leverer konsoliderede rapporter på tværs af kapitalforvaltere og banker. Overblikket og den løbende rapportering danner et solidt grundlag for en uafhængig vurdering af dine investeringsresultater.

Selv om du skifter formueforvaltere ud eller tilføjer nye, forbliver din rapporteringsstruktur og rapporteringsformat uændret.

Størstedelen af rapporterne kan du selv hente i vores onlinetjeneste Mit Assure præcis når det passer dig.

Assure Wealths formuerapporter

Hvis du ønsker det, sender vi dig dagligt en e-mail, der viser formuens udvikling, afkast og risiko den pågældende dag.

Månedsoverblik indeholder detaljer om formuens sammensætning, afkast, omkostninger og risiko den forgangne måned. Du modtager den pr. e-mail, men du kan også selv hente den i Mit Assure.

Årsoversigt indeholder transaktionsdetaljer og er afstemt mod depoter og bankkonti, så materialet er klar til revisor.

ESG-rapportering kaldes også SRI-rapportering. Fonde, forsyningsselskaber og forsikringsselskaber ønsker ofte en ESG-rapportering, der gennemlyser porteføljen og giver overblik over, om investeringerne lever op til de mål for bæredygtig investering, som er besluttet i bestyrelsen. Lad Assure Wealth udarbejde jeres ESG-rapporter.

Assure Wealth samler data på tværs af kunders engagement i Private Equity-fonde og leverer en private equity-rapport, der giver et samlet investeringsoverblik, hvor du blandt andet får et fuldt billede af rest-commitments og investeret kapital. Læs mere om Assure Wealths PE-rapportering.

Assure Wealth udarbejder rapporter og leverer data på det ønskede niveau. Det gælder for eksempel rapporter om omkostningsstrukturer, særlige risici eller gennemlysning af papirer i ETF’er og øvrige fonde.

Formuerapporter, du selv kan generere i Mit Assure

Beholdningsoversigt:

Viser den samlede beholdningsværdi over alle værdipapirer, der ligger i depoter inklusive vedhængende renter. Du kan vælge at se beholdningen pr. en hvilken som helst dag bagud i tid.

Transaktionsoversigt:

Viser alle køb og salg af værdipapirer, renter, udbytter og corporate actions for den periode, du ønsker at se.

Performanceoversigt:

Viser afkast i given periode, delt op på børskurs, valutakurs, udbytte og renter. Performanceoversigten viser afkastet i kroner og procent samt i relevante risikonøgletal.

Rapport over fordeling af aktiver:

Viser den samlede formue fordelt på aktier, obligationer, alternative investeringer og kontanter.

Fælles for Assure Wealths formuerapporter er, at du kan generere dem for valgfri periode
og for valgfrie porteføljer via Mit Assure.

Du har også mulighed for selv at definere visningen af rapporterne, så de passer til dit behov.

Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig
FÅ OVERBLIK OVER DIT AFKAST

WealthNavigator

Assure Wealth ejer og driver portalen WealthNavigator. Her kan du som Assure Wealths kunde benchmarke dine værdipapirporteføljer direkte med en lang række investeringsprodukter i ind- og udland. Dermed får du nemt et overblik over dine egne afkast sammenlignet med andre muligheder i markedet.

Sammenligningsgrundlaget sker ikke på baggrund af præfabrikederede faktaark, men via afkastdata fra de enkelte investeringsfonde.

WealthNavigator er et nyttigt værktøj, hvis du overvejer et nyt setup for dine investeringer eller blot ønsker overblik over, hvordan din portefølje performer.

Selvom du ikke er kunde hos Assure Wealth, kan WealthNavigator give dig et overordnet sammenligningsgrundlag over investeringsprodukter.

DU KAN OUTSOURCE FORMUEADMINISTRATION TIL OS

Family Office Service

Velhavende familier outsourcer formueadministration til Assure Wealth.

Vi håndterer al administration, der vedrører familiens formue. Vores assistance omfatter betaling af regninger, bogføring og servicering af formueforvaltere, revisorer og advokater. Plus hvad du ellers har brug for af administrative ydelser.

Assure Wealth udfører alle typer bogføringsopgaver og controlling, der vedrører formuer. Den serviceydelse benytter private velhavere sig af.

Vi har lavet en FAQ om Multi Family Office til dig, der er i tvivl om, hvornår det er relevant at outsource formueadministration.

KUNDEUDTALELSE:

Henrik Rosendahl, ejer privat holdingselskab, bestyrelsesformand i Rosendahl Design Group.

”Det en kæmpe aflastning at have et eksternt family office”

SÅDAN GØR ASSURE WEALTH

Grundlaget for Assure Wealths formueoverblik

I Assure Wealth samler vi de eksterne forvalteres transaktioner i vores eget porteføljestyringssystem. Vi har automatisk opkobling til data fra 35 banker i Danmark og udlandet. Dagligt modtager vi transaktions- og beholdningsfiler fra depotbankerne. Vi indhenter selv kurser fra eksterne kilder og dermed beregner vi selv den samlede porteføljeværdi.

På den måde sikrer vi, at aktiver bliver værdiansat ens på tværs af porteføljer. Vores metode er også sikkerhed for, at dit afkast og din risiko beregnes ud fra de samme parametre. Dermed er det muligt at levere et overblik på tværs af dine formueforvaltere. Og det gør det muligt at sammenligne forvalterne på tværs via relevante nøgletal.

Aktiv eller passiv forvaltning?

Vi måler forvalternes afkast mod et reelt investérbart alternativ i form af omkostningseffektive ETF’er og indeksfonde. Disse markedsinstrumenter matcher de investeringsrammer, som det enkelte mandat indeholder. Dermed kan vi levere et overblik over den aktive forvaltnings performance på et objektivt grundlag. Du kan direkte se, hvad du har fået i afkast mod det, du kunne have opnået ved investering i dit benchmark.

Vi måler afkast efter alle omkostninger – både i porteføljen og benchmarket – dermed kan du se, om du over tid opnår value for money af din forvaltning.

Ønsker du investeringsrådgivning?

Formueforvaltning via Miranova Fondsmæglerselskab A/S

En del af vores kunder efterspørger investeringsrådgivning på baggrund af det overblik over deres formue, som Assure Wealths formuerapporter giver dem. De kunder henviser vi til vores søsterselskab Miranova Fondsmæglerselskab A/S.

Miranova yder i 100 procent uvildig investeringsrådgivning. Deres team af rådgivere er specialister i porteføljeforvaltning inden for omkostningseffektive ETF’er og i indeksfonde.

Tilsammen tilbyder Miranova og Assure Wealth en 360 graders formuebetjening inklusiv etablering af en meget omkostningseffektiv portefølje.

I vores pressemeddelelse kan du læse mere om vores samarbejde med Miranova.

Assure Wealths ydelser er 100 procent uafhængige.
Vi varetager KUN din interesse.
HVAD KOSTER FORMUERAPPORTERING?

Assure Wealths priser

Prisen for Assure Wealths services afhænger af formuens kompleksitet.
Formuens størrelse i sig selv har ikke betydning for vores pris.

Vi beregner din pris ud fra:

  • Antallet af værdipapirer og sammensætning mellem noterede og unoterede værdipapirer i porteføljen
  • Antallet af banker og depoter
  • Antallet af løbende transaktioner
  • Hvilke administrative ydelser, vi skal levere