Forretningskoncept

Assure Wealths forretningsidé er at skabe et nemt og enkelt overblik over vore kunders forskelligartede formueinvesteringer samt varetage rapporteringsopgaven.

Assure Wealth fungerer som en uafhængig partner for kunder, som ønsker en uvildig overvågning og opfølgning på de formueinvesteringer, der varetages af eksterne forvaltere. Funktionsadskillelse og uafhængighed vinder i stigende grad frem, hvor kunder ønsker at skille rapporteringsopgaven fra selve forvaltningen.

Assure Wealth har udviklet et unikt rapporteringsværktøj, som overvåger og varetager rapportering af kundens værdipapirer og leverer konsoliderede rapporter på tværs af kapitalforvaltere. Overblikket og den løbende rapportering danner et solidt grundlag for en uafhængig vurdering af de opnåede investeringsresultater.

Kunden i fokus

Assure Wealth er kundens fortrolige og uafhængige samarbejdspartner i forhold til kapitalforvaltere, banker, formuerådgivere og lignende.

Herudover analyserer Assure Wealth de omkostningsstrukturer, der er forbundet med formueforvaltningen samt kontrollerer porteføljerne i forhold til de investeringsrammer, der er aftalt med formueforvalteren.

Assure Wealth tilbyder også forskellige administrative services skræddersyet efter den enkelte kundes behov. Det kan fx være bogføring, fakturering, bindeled til revisor mv.