FAMILY OFFICE

Automatisk værdipapirrapportering, outsourcing af administration af værdipapirer og controlling til Family Offices

Mange Family Offices drager fordele af Assure’s løsninger. Vores setup gør det enkelt at indsamle data til løbende ledelsesrapportering og risikostyring af den samlede portefølje, som det enkelte Family Office har under forvaltning.

Som Family Office-kunde hos Assure kan du generere professionelle rapporter på alle niveauer i porteføljen – præcis når du har brug for dem. Vi servicerer også Family Offices med rapporter, der gennemlyser beholdninger.

Assure’s rapporter er dermed et effektivt ledelses- og styringsredskab, så direktion og bestyrelse til enhver tid har overblik over den samlede portefølje og dens impact på de relevante nøgletal.

For eksempel giver Assure’s ESG-rapportering et nemt overblik over, hvordan porteføljen aktuelt flugter med målet for bæredygtige investeringer.

DIGITAL ADMINISTRATION OG CONTROLLING

Outsourcing af værdipapiradministration i Family Offices

En del Family Offices outsourcer administration af værdipapirer til Assure.

Assure leverer et samlet bogføringsgrundlag for hele porteføljen. Vi sørger for automatisk indlæsning af transaktioner i det enkelte Family Office’ økonomisystem. Vi tilbyder også automatisk afstemning af bogføringen i økonomisystemet.

Family Offices, der outsourcer værdipapiradministration, opnår dermed en digitalisering af værdipapiradministrationen. Det er en stor administrativ lettelse for bogholderifunktionen.

Se fordelene ved digital bogføring for familiekontorer

Controlling og bogføring af værdipapirer i Family Offices

Assure servicerer Family Offices med controlling af værdipapirer, efterregner kurtage og valutaveksling. Vi tjekker også investeringsrammerne.

Desuden servicerer vi bogholderi- og controllingfunktioner i Family Offices med vores specialviden inden for administration og controlling af værdipapirer.

For en række store Family Offices fungerer vi som outsourcet Middle Office. Det giver jer mulighed for at trække aktuelle rapporter direkte ud af eget porteføljestyringssystem.

Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig