Foretag dig mindre – det øger dit afkast

I investeringsverden er antagelsen ofte, at man i jagten på et godt afkast bør være aktiv og løbende ændre sine investeringer. Mange har den indstilling, at det er bedre at gøre noget, når verden ændrer sig, end ikke at gøre noget. Fordi det føles bedre, og fordi det er bedre storytelling, at man tilpasser sig fremfor at sidde på hænderne.

Men er den indstilling nu klog?

3 primære grunde til, at mange investorer forholder sig meget aktivt til porteføljen

1. grund: Markedet ændrer sig

Der er konstant nyheder og nye investeringstemaer at forholde sig til: kunstig intelligens, robotteknologi, klima, krig, virtuel valuta eller prognoser om stigende renter og økonomisk recession. Det er svært at stå stille, når verden ændrer sig. Men det gør den jo konstant.

2.grund: Den menneskelige natur

Man handler på baggrund af følelser. Antagelsen er ofte, at andre får bedre afkast end én selv. Og man frygter at undervurdere, hvor vigtigt det, der sker lige nu, er, frem for hvad der sker på lang sigt. Markedernes heftige kursudsving får ikke altid den mest fornuftige adfærd frem.

3. grund: Vi elsker at fortælle en god historie

Hvor meget var sidste års afkast? Hvordan tilpasses investeringerne til den økonomiske recession (som stadig lader vente på sig)? Blev der solgt ud, inden kurserne faldt sidste år? Blev der købt igen, inden kurserne steg? Hvis man ikke gør noget løbende, er der færre gode historier at fortælle.

Bevar roen og øg velstanden

Det siges, at soldater trænes i at bevare roen og vurdere situationen i stedet for at reagere på alt, der bevæger sig i busken. I investorverden er der hver dag nyheder og investeringsmuligheder at forholde sig til.

Warren Buffett, der betragtes som den mest succesfulde investor i verden, har på et tidspunkt udtalt, at man øger sin velstand, hvis man over et helt liv kun fik lov at foretage 20 investeringer, og når først de var foretaget, har man brugt sine skud i bøssen.

I en sådan situation vælger man sine investeringer mere eftertænksomt og har begrænset sig fra at reagere på nyheder og nye investeringstemaer.

Investeringer tager tid

Når dagen er omme, får man afkast ved at eje virksomheder, der genererer profit i mange år. Ser man på det formuevægtede gennemsnit for danske investeringsforeninger med globale aktier, beholdes aktierne i lidt over to år ad gangen ifølge tal fra Finansdanmark fra 2022. Det er vist ikke helt som Buffett anbefaler.

Det er klart, at der løbende er grund til at risikojustere porteføljen. For når kurserne ændrer sig, ændrer porteføljen sig også. Det gælder også forhold som obligationsrenter, kontorenter, bankvilkår, udbuddet af investeringsmuligheder og fonde. Desuden kan ens mål og formål med formuen ændre sig.

Hvorfor gøre noget?

Det kan virke pudsigt at foreslå, at det at gøre mindre, fører til højere afkast. Men transaktionsomkostninger, kursspænd, valutaveksling, uheldig eller dårlig timing m.m. gør, at der er et punkt, hvor man ender med at gøre sig selv en bjørnetjeneste ved at foretage (for) mange justeringer af porteføljen.

Pointen er, at udgangspunktet for at ændre investeringerne bør være ”hvorfor gøre noget?” i stedet for ”hvad gør jeg?”.

Man kan også sige det som John Bogle, stifteren kapitalforvalteren Vanguard, udtalte hos CNBC:

Just stay the course. Don’t do something, just stand there. This is speculation that we’re seeing out there, and you can’t respond to it,

Tag endelig fat i os hvis du ønsker at høre mere.

Læs flere artikler:

2023-09-08T09:21:33+02:00

Del denne artikel!

Go to Top