Om Assure

Fundamentet i Assure Reporting og Assure Family Office er service. I Assure Reporting tilbyder vi vores kunder samlet overblik over formue, risiko og afkast uanset formuens kompleksitet. Assure Family Office et fælles familiekontor for private velhavere.

Vores filosofi er, at der ikke findes et rigtigt eller forkert setup for din formue. Der findes heller ikke rigtige eller forkerte forvaltere eller samarbejdspartnere. Vi er din uafhængige sparringspartner, og vi understøtter de relationer, du allerede har.

Assure Reporting servicerer private velhavere med en formue på over 100 mio. kr. samt fonde, forsyningsselskaber, familiekontorer, forsikringsselskaber og virksomheder med konsolideret formuerapportering.

Rapporteringen sker på baggrund af automatisk indhentning af data fra 35 banker i ind- og udland og vi rapporterer på en samlet formue på mere end 1450 mia. kr.

Assure blev grundlagt 2014. Siden er vækstkurven steget hvert år. Vi har løbende udvidet vores service med nye produkter og forretningsområder og beskæftiger i dag 25 medarbejdere. I april 2024 ændrede vi navn fra Assure Wealth til Assure A/S, og vi markedsfører os også som: Assure Reporting og Assure Family Office.

Vi har et søsterselskab

Assure Fondsmæglerselskab (tidligere Miranova Fondsmæglerselskab) er specialister i formuepleje og investeringsrådgivning i omkostningseffektive værdipapirporteføljer inden for det børsnoterede univers.

I 2022 blev Miranova Fondsmæglerselskab vores søsterselskab. Vi gik sammen for at kunne tilbyde en komplet pakke inden for formueforvaltning, monitorering og rapportering. Det efterspurgte vores kunder. I april 2024 ændrede selskabet navn til Assure Fondsmæglerselskab.

Assure Fondsmæglerselskab yder formuepleje og rådgivning til danske investorer og arbejder uafhængigt af banker, pensionsselskaber og finansielle produkter og modtager ikke nogen form for provision og har ingen indtægter fra handel med værdipapirer. Assure Fondsmæglerselskab er udelukkende aflønnet af kunden.

Selskabet forvalter mere end 10 milliarder kroner for mere end 600 danske kunder. Virksomheden er etableret i 2012 og fik fondsmæglerlicens i 2013. Selskabet har 8 ansatte.

Organisation

De to organisationer er juridiske selvstændige virksomheder, og alle aktiviteter og forretningsområder drives uafhængig af hinanden. Begge virksomheder ejes af Assure Wealth Holding.

HVEM ER VI?

Ledelsen i Assure

Klaus Lauenborg Breitenstein, CEO (født 1969)

Klaus er uddannet cand.merc.aud. fra CBS og har arbejdet i den finansielle sektor siden 1996. Kombinationen af en revisoruddannelse og erfaringen fra den finansielle sektor betyder, at Klaus forstår vigtigheden af at bygge bro fra kundernes finansielle investeringsunivers over rapportering og videre til bogføring og regnskab.

Jacob Grosen, COO (født 1981)

Jacob er uddannet cand.merc.fir. fra Aarhus Universitet BSS, og har siden arbejdet i den finansielle sektor, primært i middle office. Jacob er ansvarlig for konsolideret porteføljerapportering på alle kundens aktivtyper, risikoopgørelser og de it-mæssige løsninger, som Assure tilbyder.

Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig

Assure’s bestyrelse

Karsten Poulsen (Bestyrelsesformand)

Niels Boel Sørensen

Jesper Dall

Michael Toft

ASSURE‘S FORRETNINGSIDÉ ER AT SKABE ET NEMT OG ENKELT OVERBLIK OVER FORSKELLIGARTEDE FORMUEINVESTERINGER FOR VORES KUNDER