Hvordan forrentes penge, der er forpligtet til Private Equity?

Hvordan får man mest muligt ud af penge, man har sat af til fast ejendom og Private Equity – fra man har forpligtet sig, til pengene skal investeres? Hvor meget risiko giver det mening at tage i den periode i jagten på et godt afkast?

Det får du et bud på her.

Investering i en private equity fond – et eksempel

Ved private equity investeringer kan der godt gå adskillige år, fra investeringsaftalen er indgået, og alle pengene er indbetalt, til fonden har investeret pengene. For enkelthedens skyld forudsætter vi i dette eksempel, at der indbetales til fonden over fem år.

Stabilt valg

Lader man i indbetalingsperioden pengene stå kontant kombineret med en del i stats- og realkreditobligationer med lav konkursrisiko og kort løbetid, er det forventede afkast af pengene naturligvis lavt – måske et par procent. Det samme kan vi sige om risikoen. Herefter stiger risikoen, når pengene reelt investeres i private equity. Ens risiko- og afkastforhold ændrer sig en del undervejs med denne tilgang.

Til gengæld skal man ikke sælge andre aktiver – der måske er faldet i mellemtiden – for at klare indbetalingen. Denne løsning giver formentlig mest ro i sindet. Rent praktisk starter man med at indbetale til fonden med kontanterne de første år, og de sidste år sælges eller udløber obligationerne, så det bedst muligt passer til indbetalingstidspunkterne.

Balanceret valg

Ønsker man i indbetalingsperioden et højere afkast af den forpligtede kapital, investeres en større andel af pengene i obligationer og en del i aktier. Indbetalingerne til fonden foretages fx med rækkefølgen kontanter, salg af obligationer og til sidst aktier.

Vækst-modellen

Den mere risikovillige investor, der ønsker et højere afkast, kan sælge ud af børsnoterede aktier og obligationer for at indbetale til fonden. Eller investere eventuelle beløb der står kontant, så alternativforretningen af pengene er højest mulig i indbetalingsperioden. Med den tilgang ændres risikoen og det forventede afkast heller ikke så meget undervejs, som hvis man lader pengene stå kontant. Ulempen er naturligvis, hvis værdien af investeringerne falder.

Alternativer som private equity og fast ejendom har som udgangspunkt et højere forventet afkast end børsnoterede aktier og obligationer – blandt andet fordi alternativerne ofte geares med lån. Da de penge man sætter af til den type investeringer ikke er “ude at arbejde” hele tiden, trækker det indirekte afkastet ned.

Derfor er det værdifuldt at have en klar plan for, hvad man gøre med pengene, inden de reelt investeres – og naturligvis også efter de er kommet flerfoldigt retur. Jo flere forskellige alternativer man investerer i, jo større kompleksitet. Her er nytten af en enkel og personlig investeringsplan større; den sikrer overblik og et højere forventet afkast alt i alt.

Med Assure’s sammenlægning med Assure Fondsmæglerselskab er du meget velkommen til at tage fat i os, hvis du ønsker at sparre om investeringer af midler, der er forpligtet til alternativer.

Læs også vores artikel om, hvordan du får et samlet overblik over din formue – inklusiv Private Equity-fonde, også selv om dine investeringer er vidt forgrenet.

Læs flere artikler:

2024-04-15T13:19:07+02:00

Del denne artikel!

Go to Top