Er din portefølje også knopskudt?

Hånden på hjertet – hvis du skulle starte helt forfra med at investere værdien af  den portefølje, du har i dag, ville du så gøre præcis det samme? Eller er din portefølje knopskudt lidt tilfældigt?

Det gælder for mange.

Måske er det tid til at lægge en investeringsplan?

Som investor har du sikkert flere gange stillet dig selv spørgsmål som:

Hvad er den bedste sammensætning af formuen i forhold til aktivklasser som aktier, obligationer, kontanter, private equity, fast ejendom, skov etc.? Og hvordan når man hen til det mål?

Økonomer har gennem tiderne regnet på, hvad der Giver det bedste risikojusterede afkast ved at kombinere forskellige aktivklasser. Den slags teoretiske beregninger er svære at omsætte til konkret handling som investor.

Det billede får vi i Assure Wealth og Miranova dagligt bekræftet.

Blandt vores kunder er tendensen, at jo større formuen er, jo flere penge er placeret i unoterede investeringer og alternativer, som fx fast ejendom og private equity, fremfor børsnoterede aktier og obligationer.

Det er der sikkert flere årsager til. Højere forventet afkast og minimumsindskud ved alternative investeringer er formentlig en del af forklaringen.

Et godt afkast starter med en god plan

De fleste investorer har gavn af en skriftlig investeringsplan med overordnede mål og ønsker. Planen kan både give ro i sindet og højere afkast. Et eksempel er at investere fx to tredjedele af formuen – eller fx halvdelen af formuen – i børsnoterede aktier og obligationer og resten i alternativer – se illustrative eksempler i grafikken nedenfor.

Planen bør kunne stå på en enkelt side med tanker om fordeling i forskellige aktivklasser, afkastforventninger, hvilken del af investeringsstrategien der er aktiv eller indeksbaseret, og om forvaltere løbende skiftes ud som følge af præstationerne.

Porteføljen knopskyder

Mens der rent praktisk er let adgang til at investere i børsnoterede papirer, er alternativerne noget sværere. Investering direkte i fast ejendom er et godt eksempel på en transaktion, der kan tage tid både at støve op og forhandle vilkår på.

’Gode handler’ i aktiver som fast ejendom, private equity, vindmøller eller selskaber, man vurderer har stort vækstpotentiale, og som er i markedet for at rejse kapital, opstår hen ad vejen i livet. Eksempelvis gennem bekendte eller forretningsmæssige relationer.

Det talte vi for nylig om med en kunde. Samtalen faldt på, hvad der kendetegner hans portefølje.

Man kan vel sige, at jeg har en slags knopskudsportefølje”, var kundens rammende vurdering.

Han har igennem årtier investeret direkte i flere forskellige mindre virksomheder, privat gæld, boligprojekter, private equity fonde og naturligvis børsnoterede aktier og obligationer.

Efterfølgende nåede kunden frem til, at der ikke skulle investeres flere penge i alternativer, for dem var der nok af i porteføljen.

Hvordan ville du investere, hvis du skulle starte helt forfra?

Set over et livsforløb knopskyder formuesammensætningen ud fra ideer, man har om sektorer eller selskaber på aktiemarkedet samt andre investeringsmuligheder, der dukker op. Man kan stille sig selv spørgsmålet, om man ville købe hele porteføljen igen, hvis alle pengene stod kontant?

Den bedste formuesammensætning er derfor i mine øjne nedfældet i en plan, der det meste af tiden passer til ens ønsker, og som man kan holde sig til i tykt og tyndt. Planen tilpasses naturligvis undervejs og indeholder fleksibilitet til, at formuen – med måde – kan knopskyde, så andelene i de enkelte aktiver og aktivklasser varierer. For når de gode handler er der, bør en god købmand naturligvis slå til!

Med Assure Wealths sammenlægning med Miranova Fondsmæglerselskab hjælper vi med at lave langsigtede investeringsplaner og få dem eksekveret, og du er velkommen til at tage fat i os.

Læs flere artikler:

2023-06-13T13:22:24+02:00

Del denne artikel!

Go to Top