FONDE

Automatisk værdipapirrapportering, outsourcing af administration af værdipapirer og controlling til fonde

Mange fonde drager fordele af Assure’s løsninger. Vores setup gør det enkelt at indsamle data til løbende ledelsesrapportering og risikostyring af den samlede portefølje, som fonden har under forvaltning.

Som fondskunde hos Assure kan du generere professionelle rapporter på alle niveauer i porteføljen – præcis når du har brug for dem. Vi servicerer også fonde med rapporter, der gennemlyser beholdninger.

Assure’s rapporter er dermed et effektivt ledelses- og styringsredskab, så direktion og bestyrelse til enhver tid har overblik over den samlede portefølje og dens impact på fondens nøgletal.

For eksempel giver Assure’s ESG-rapportering et nemt overblik over, hvordan porteføljen aktuelt flugter med fondens mål for bæredygtige investeringer.

KUNDEUDTALELSE:

Peter Lindegaard, CEO i Elsass Fonden

”Assure gør det nemt at levere formuerapporter til vores bestyrelse”

DIGITAL ADMINISTRATION OG CONTROLLING

Outsourcing af fondens værdipapiradministration

En del fonde outsourcer administration af værdipapirer til Assure.

Assure leverer et samlet bogføringsgrundlag for hele porteføljen. Vi sørger for automatisk indlæsning af transaktioner i fondens økonomisystem. Vi tilbyder også automatisk afstemning af bogføringen i økonomisystemet.

Fonde, der outsourcer værdipapiradministration, opnår dermed en digitalisering af værdipapiradministrationen. Det er en stor administrativ lettelse for fondens bogholderi.

Controlling og bogføring af værdipapirer i fonde

Assure servicerer fonde med controlling af værdipapirer, efterregner kurtage og valutaveksling. Vi tjekker også investeringsrammerne.

Desuden servicerer vi bogholderi- og controllingfunktioner i fonde med vores specialviden inden for administration og controlling af værdipapirer.

Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig