Få et fuldstændigt overblik over dine udbytter og udbytteskatter

Er du en af de mange velhavere, som via et dansk selskab handler udenlandske aktier?

Så ved du formentlig, at skattemyndighederne i det pågældende land, hvor en aktie er udstedt, tilbageholder udbytteskatten, når der betales udbytte på aktien.

Du er berettiget til at få modregnet en del af den udbytteskat i din danske selskabsskat. Resten kan du som udgangspunkt søge tilbage i udlandet, fordi Danmark har indgået en række dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre landes skattemyndigheder.

Tilbagebetaling af udbytteskat fra udlandet – hvordan?

Du har selv ansvar for søge om at få den resterende del af din udbytteskat tilbagebetalt af de udenlandske myndigheder.

Har du aktier i mange lande – er det en stor opgave at følge op på, om du har fået samtlige af de skattekroner retur, som du har krav på.

Desuden skal du ofte væbne dig med flere års tålmodighed, før tilbagebetalingen sker. Hvis den sker. Det er ikke altid, at den mission lykkes for danske aktionærer.

I mange tilfælde kan du indgå en aftale med din bank om, at den står for tilbagesøgningen af udbytteskatten. Men der er en lang række eksempler på, at det alligevel ikke sker konsistent. Og måske opdager du det ikke, fordi der kan være flere års forsinkelse på udbetalingen.

Sådan får du udbetalt den udbytteskat, du er berettiget til

I Assure servicerer vi velhavere med en komplet rapportering over formuer. Vi henter automatisk data fra 35 banker i Danmark og i udlandet.

Det giver os mulighed for at levere et samlet overblik til dig dels over udbytter fra hvert land og dels over de udbytteskatter, du har betalt. Rapporten er opdelt efter ISIN-kode pr. land – med fuldstændig specifikation af, hvilket beløb du kan tilbagesøge land for land.

Vi udarbejder typisk specifikationen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab. Med den og revisors indberetning på selskabsselvangivelsen i hånden, står det klart for dig, om dit selskab har fået modregnet det rette beløb hos Skat og hvilket beløb, du har mulighed for at få refunderet hos udenlandske skattemyndigheder.

Praktisk hjælp til at få udbetalt udbytteskatten fra udlandet

Når Assure har udarbejdet rapporten til dig over de udbytteskatter, der ikke er blevet modregnet i din danske selskabsskat, er du selvfølgelig blevet klogere.

Der udstår dog stadig en betydelig opgave for dig med at søge om at dit tilgodehavende i udlandet.

I Assure har vi et team, der har stor rutine i netop tilbagesøgning af berettigede udbytteskatter. Som kunde hos os, kan du være sikker på, at tilbagesøgningen rent faktisk sker.

Din bank har ikke altid det optimale setup til at håndtere udbytteskat

Hvis det er aktuelt for dig at tilbagesøge den udbytteskat, du har betalt i udlandet, har du måske en aftale med din bank i Danmark om at lade den stå for tilbagesøgningen mod et gebyr. Erfaringen viser, det er en god idé at tjekke og følge op på om tilbagesøgningen sker fra bankens side. Det kan Assure hjælpe dig med.

Overblik over udbytteskat er blot en af en lang række tjenester inden for rapportering og bogføring, vi tilbyder private velhavere og familiekontorer.

Kontakt os gerne for en fortrolig og uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe overblik over formuen, uanset dens spredning og kompleksitet.

Læs flere artikler:

2024-04-15T13:32:52+02:00

Del denne artikel!

Go to Top