FORSYNINGSSELSKABER

Automatisk værdipapirrapportering, outsourcing af administration af værdipapirer og controlling til forsyningsselskaber

Forsyningsselskaber drager fordele af Assure’s løsninger. Vores setup gør det enkelt at indsamle data til løbende ledelsesrapportering og risikostyring af den samlede portefølje, som forsyningsselskabet forvalter.

Er du forsyningsselskabskunde hos Assure kan du generere professionelle rapporter på alle niveauer i porteføljen – præcis når du har brug for dem. Vi servicerer også forsyningsselskaber med rapporter, der gennemlyser beholdninger.

Assure’s rapporter er dermed et effektivt ledelses- og styringsredskab, så direktion og bestyrelse til enhver tid har overblik over den samlede portefølje og dens impact på selskabets nøgletal.

For eksempel giver Assure’s ESG-rapportering et nemt overblik over, hvordan porteføljen aktuelt flugter selskabets mål for bæredygtige investeringer.

KUNDEUDTALELSE:

Niels Brøndsted, CFO i Jysk Energi

”Assure’s formuerapportering giver os det overblik, vi har brug for”

DIGITAL ADMINISTRATION OG CONTROLLING

Outsourcing af forsyningsselskabets værdipapiradministration

En del forsyningsselskaber outsourcer administration af værdipapirer til Assure.

Assure leverer et samlet bogføringsgrundlag for hele porteføljen. Vi sørger for automatisk indlæsning af transaktioner i forsyningsselskabets økonomisystem. Vi tilbyder også automatisk afstemning af bogføringen i økonomisystemet.

Forsyningsselskaber, der outsourcer værdipapiradministration, opnår dermed en digitalisering af værdipapiradministrationen. Det er en stor administrativ lettelse for selskabets bogholderi.

Controlling og bogføring af værdipapirer i forsyningsselskaber

Assure servicerer forsyningsselskaber med controlling af værdipapirer, efterregner kurtage og valutaveksling. Vi tjekker også investeringsrammerne.

Desuden servicerer vi bogholderi- og controllingfunktioner i forsyningsselskaber med vores specialviden inden for administration og controlling af værdipapirer.

Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig