Derfor betaler spredning i investering sig

En del af opskriften på succesfuld investering er at købe ejerskab i mange flere virksomheder og være med på rejsen i mange år.

I praksis er det dog kun et fåtal af selskaberne, der giver meget høje afkast og dermed sørger for, at man selv med en del dårlige aktier i porteføljen, ender med et fornuftigt afkast samlet set. Men hvor mange selskaber klarer sig egentlig godt og dårligt?

Venture-investeringer – her er risikoen størst

Investering i opstartsvirksomheder – også kaldet venture – anses for at have størst risiko. Der er en overvægt af virksomheder, der giver investorerne tab, mens ganske få virksomheder giver ekstremt høje afkast.

Investeringsfirmaet Correlation Ventures undersøgte for nogle år siden tallene. En gennemgang af næsten 22.000 venture-investeringer viste, at 65 procent af dem endte med tab. Ca. ti procent af selskaberne gav pengene mere end fem gange igen, mens 0,4 procent gav pengene 50 gange igen. Tallene ses i grafikken nedenfor

Nøjes man med at investere i 20 mindre virksomheder, kræver det derfor en god portion talent – eller held – at stå tilbage med et fornuftigt afkast. Med få ventureinvesteringer over et livsforløb leder man efter nålen i høstakken, der giver det ekstraordinære afkast. Alternativet er at købe hele høstakken og på den måde sikre sig, at man får nålen med.

Fordeling af afkast fra 21.640 amerikanske venture-investeringer

…men, børsnoterede aktier minder faktisk en del om venture

Imidlertid er forskellen på den mest risikable del af aktieinvestering (venture) og det børsnoterede marked ikke så stor endda. En undersøgelse fra J.P. Morgan for perioden 1980-2014 af det brede Russell 3000 indeks med amerikanske aktier viste, at 40 procent af aktierne i deres levetid gav investorerne tab. 

Nok er det en lavere andel end de 65 procent for ventureselskaber, men som figuren ovenfor viser, er afkastene på de mange tusinder af aktier også vidt forskellige: Som ved venture-investering er det få selskaber, der leverer ekstremt høje afkast. Gode eksempler på det er Apple og Amazon, der i 2017 stod for henholdsvis syv og seks procent af S&P 500 indeksets afkast (kilde: Morgan Housel: The Psychology of Money). Skræller vi endnu et lag af, er det enkelte produkter i form af iPhones, Amazon Prime og Amazon Web Services, der drev profitten. Få selskaber og produkter kan stå for store dele af afkastet.

Spredning betaler sig

En koncentreret portefølje med flere af de gode selskaber kan naturligvis give fænomenale afkast. Omvendt kan det også blive en dyr fornøjelse at ramme forbi de ti procent bedste selskaber. Spredning er relevant for både venture-investeringer og børsnoterede aktier og naturligvis investeringerne derimellem –  for eksempel private equity.

Napoleon skulle angiveligt have defineret et militært geni som en, der kan gøre det gennemsnitlige, når alle andre opfører sig tosset. I forhold til investering er det relevant, fordi finansiel rådgivning oftest handler om, hvilke aktier der i dag ser godt ud, og om kurserne er på vej op eller ned. I stedet for bør vi tænke og handle langsigtet og holde hovedet koldt for at sikre vores velstand.

Med Assure Wealths sammenlægning med Miranova Fondsmæglerselskab, kan vi i koncernen nu rådgive bredt om investeringer. Vi laver langsigtede investeringsplaner baseret på fakta og hjælper med at få dem eksekveret.

Tag endelig fat i os.

Læs flere artikler:

2023-05-15T15:50:42+02:00

Del denne artikel!

Go to Top