Investering via udenlandsk bank
– her er svar på 10 spørgsmål

Mange danske velhavere har konti i udenlandske banker og handler værdipapirer fra udenlandske depoter. Årsagen er, at en konto i udenlandske banker giver adgang til andre produkttyper og flere investeringsmuligheder.

I Assure leverer vi rapporter og samlet overblik over komplekse formuer for en lang række kunder. Også for kunder, der har udenlandske formueforvaltere.

Vi møder desuden ofte private velhavere, der overvejer at åbne et depot i en udenlandsk bank, men som holder sig tilbage, fordi de mangler svar på en række spørgsmål.

I Assure bidrager vi gerne med indsigt og viden, så private velhavere kan træffe beslutning om det setup, de ønsker for deres formue.

Her er listen over de 10 typiske spørgsmål om bankkonti i udlandet

CEO i Assure Klaus Lauenborg Breitenstein giver svar.

1 – Er det lovligt at have penge i udenlandske banker?

Ja – det er fuldt lovligt at have konti i udenlandske banker og værdipapirer i udenlandske depoter. Er man skattepligtig i Danmark skal engagementer i udenlandske banker naturligvis oplyses til Skat.

Banker i EU er forpligtet til at informere de danske skattemyndigheder om dit kundeforhold.

2 – Kræver det noget særligt at oprette et udenlandsk depot?

Nej – processen er nogenlunde den samme som i Danmark. Udenlandske banker er ligesom danske banker forpligtet til en grundig KYC-undersøgelse, der forhindrer kriminelle aktiviteter. Mange banker har automatiske processer og hjælper kunderne igennem undersøgelsen.

3 – Er det sikkert at have sine penge i udlandet?

Ja – der gælder de samme regler for banker i Danmark som i banker i resten af EU. Kontant indlån er dækket til en vis grænse, og investerede midler er normalt også dækket. Som altid er det en god idé at sikre sig, at den bank, du vælger, har en god kreditvurdering og god etik. Du bør desuden altid bede banken oplyse, hvordan dine værdipapirer og investerede midler er sikret i tilfælde af bankens konkurs.

4 – Er det besværligt at håndtere sine penge i et udenlandsk pengeinstitut?

Nej – som kunde i en udenlandske bank, har du e-bank og bankapps præcis som i Danmark. Du kan lave overførelser som du kender det fra dine danske konti.

5 – Hvad betyder det for mit samlede formueoverblik, hvis jeg har udenlandske forvaltere?

Ingenting, hvis du er kunde hos Assure. Vi har automatiske dataforbindelser med mange udenlandske banker. Derfor kan vi følge op på performance, transaktioner og historik for dine udenlandske beholdninger. Vi leverer konsoliderede formuerapporter, hvor din udenlandske formue indgår i den samlede formuerapportering på samme vilkår som den danske del af formuen.

6 – Hvilken valuta vil jeg se min udenlandske formue i?

Assure omregner din udenlandske portefølje til danske kroner. Det giver et ensartet overblik over din formue, risiko og afkast på tværs af landegrænser og valutaenheder, når du trækker rapporter via Mit Assure eller Assure’s app.

7 – Er det besværligt at håndtere bogføring, regnskab og indberetning til Skat, når man har udenlandske depoter?

Nej – alle udenlandske transaktioner bliver registreret hos os og indgår i det samlede grundlag for bogføring, regnskab og indberetning til de danske skattemyndigheder, når du er kunde hos Assure.

Få indsigt i vores digitale formuebogføring.

8 – Kan man have nem-konto i udlandet?

Ja – som virksomhed, men ikke som privatperson. På skat.dk kan du finde den blanket, du skal bruge for at få en nem-konto i udlandet til din virksomhed.

9 – Kan man handle danske værdipapirer fra en udenlandsk konto?

Ja – uden problemer. Der er ingen forskel på, om du køber danske værdipapirer via danske eller udenlandske banker. Mange udenlandske banker tilbyder et fuldt valutakonto-setup, således du kan have en DKK-konto, hvis du handler danske værdipapirer via en udenlandsk bank.

10 – Kan man have pensioner i udlandet?

Ja – der er muligt at flytte pensioner til udlandet. Det kræver dog, at man har et forsikringsselskab i udlandet, som har den fornødne tilladelse og erfaring med at håndtere danske pensioner.

Hvem er Assure?

I Assure er vi specialister i at levere rapportering og samlet overblik over formue, risiko og afkast uanset formuens kompleksitet.

Vi ikke investeringsrådgivere, men vi sparrer gerne med dig på et generelt niveau og forklarer sammenhænge, strukturer og begreber i markedet, så du kan træffe de beslutninger, du ønsker.

Disclaimer: Ovenstående er information af generel karakter og er ikke rådgivning eller anbefaling om at vælge – eller ikke vælge – at benytte sig af udenlandske banker.

Læs flere artikler:

2024-04-15T13:38:21+02:00

Del denne artikel!

Go to Top