Private Equity-rapporter giver et samlet overblik over dit engagement i Private Equity-fonde

Private Equity er en kæmpe investeringstrend. Særligt i erhvervsdrivende fonde og family offices, men i stigende grad også hos private velhavere.

Dels er Private Equity en anerkendt unoteret aktivklasse, som kan opfylde investorers målsætning om at sprede risikoen i porteføljen.

Dels tiltrækker det mange indehavere af store formuer, at der i Private Equities er udsigt til et højt afkast for enden af det langstrakte commitment på ofte 10 år.

Hvordan går det med min Private Equity-investering?

Hvis du råder over Private Equities, har du måske svært ved at svare på:

  • Er jeg on taget i forhold til min målsætning om, hvor stor en andel af porteføljen, jeg ønsker placeret i alternative aktivklasser?
  • Hvor stort er min restforpligtelse i den konkrete fond og samlet set i alle mine Private Equity-fonde?
  • Hvordan bogfører vi og indberetter korrekt til Skat?

Investorer med Private Equities i porteføljen efterspørger overblik over deres Private Equity-engagement. Det skyldes, at der ikke er bankdepoter eller en børskurs at trække data fra i denne type investeringer og derfor kræver det noget ekstra at sammensætte en Private Equity-oversigt.

Men professionelle Private Equity-rapporter kan give overblikket.

I Assure leverer vi Private Equity-rapporter, så fonde, family offices og private velhavere on demand har aktuelt indblik i deres Private Equites.

Assure sammensætter let forståelige Private Equity-rapporter

Assure’s PE-rapporter understøtter livscyklus i hver enkelt Private Equity, så du som investor præcis ved, hvor stor en del af din portefølje, der er unfundet og dermed kan blive kaldt i morgen. Du kan også se, hvor stor en del af din investering, der er bundet i porteføljeselskaberne og hvad der er tæt på exit.

Derudover præsenterer Assure’s Private Equity-rapporter dig blandt andet for:

  • Den aktuelle værdiansættelse i porteføljeselskaberne i dine Private Equities
  • Forventet afkast på baggrund af aktuel værdiansættelse i porteføljeselskabet
  • Restforpligtelsen i den aktuelle Equity
  • Indblik i cash flow i dine Private Equities
  • Omkostninger og afgifter i Private Equities

Sammenlign Private Equites

Som bruger af Assure’s Private Equity-rapporter kan du trække samlede rapporter, som er sammensat af data på tværs af alle de Private Equity-fonde, du har investeret i. Vi leverer også et aktuelt faktaark pr. kapitalfond. Dermed får du både overblik og relevante deltaljer i dine Private Equity-investeringer.

Rapporterne giver dig dermed et pålideligt grundlag for at sammenligne de Private Equity-fonde, du investerer i – et godt og faktuelt udgangspunkt, når du skal træffe beslutning om den næste investering.

Læs flere artikler:

2024-04-15T13:39:57+02:00

Del denne artikel!

Go to Top