Om Assure Wealth

Fundamentet i Assure Wealth er service. Vi tilbyder vores kunder samlet overblik over formue, risiko og afkast uanset formuens kompleksitet.

Vores filosofi er, at der ikke findes et rigtigt eller forkert setup for din formue. Der findes heller ikke rigtige eller forkerte forvaltere eller samarbejdspartnere.

Vi er din uafhængige rådgiver og sparringspartner og vi understøtter de finansielle relationer, du allerede har.

Assure Wealth blev grundlagt 2014. Siden er vækstkurven steget hvert år. Vi har løbende udvidet vores service med nye produkter og forretningsområder. I samme takt er vores organisation vokset. I dag er vi 18 medarbejdere.

Vi har et søsterselskab

I 2022 er Miranova Fondsmælgerselskab A/S blevet vores søsterselskab. Vi er gået sammen for at kunne tilbyde en komplet pakke inden for formueforvaltning, monitorering og rapportering. Det efterspurgte vores kunder.

Miranova er specialister i formuepleje og investeringsrådgivning i omkostningseffektive værdipapirporteføljer inden for det børsnoterede univers. Deres rådgivning er 100 procent uafhængig af banker, pensionsselskaber og finansielle produkter.

HVEM ER VI?

Ledelsen i Assure Wealth

Klaus Lauenborg Breitenstein, CEO (født 1969)

Klaus er uddannet cand.merc.aud. fra CBS og har arbejdet i den finansielle sektor siden 1996. Kombinationen af en revisoruddannelse og erfaringen fra den finansielle sektor betyder, at Klaus forstår vigtigheden af at bygge bro fra kundernes finansielle investeringsunivers over rapportering og videre til bogføring og regnskab.

Jacob Grosen, COO (født 1981)

Jacob er uddannet cand.merc.fir. fra Aarhus Universitet BSS, og har siden arbejdet i den finansielle sektor, primært i middle office. Jacob er ansvarlig for konsolideret porteføljerapportering på alle kundens aktivtyper, risikoopgørelser og de it-mæssige løsninger, som Assure Wealth tilbyder.

Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig

Assure Wealths bestyrelse

Karsten Poulsen (Bestyrelsesformand)

Niels Boel Sørensen

Jesper Dall

Michael Toft

ASSURE WEALTHS FORRETNINGSIDÉ ER AT SKABE ET NEMT OG ENKELT OVERBLIK OVER FORSKELLIGARTEDE FORMUEINVESTERINGER FOR VORES KUNDER