DIN UAFHÆNGIGE SAMARBEJDSPARTNER

Assure Wealth gør det nemt at forvalte formuer

Vi er ikke formueforvaltere. Vi leverer data, rapporter og administration af formuer på tværs af dine porteføljer. Det gør det nemt for dig at forstå din samlede formue, din risiko og dit afkast, så du kan træffe de beslutninger, du ønsker.

Vi er din 100 procent uafhængige rådgiver og sparringspartner.

Assure Wealth henter automatisk data fra 35 banker i Danmark og i udlandet – det giver dig bevægelsesfrihed og samlet overblik.

Assure Wealth servicerer kunder med

  • Enkelt og forståeligt overblik over samlet formue, risiko og afkast
  • Rapporter, hvor også unoterede kapitalandele, private equity og alternative investeringer kan indgå
  • En samlet løsning for administration af værdipapirer
  • Løbende opfølgning på dit forvaltningssetup
  • Et tillidsbaseret og fortroligt forhold, hvor Assure Wealth kun varetager dine interesser

Det er guld værd, synes vores kunder.

FORMUERAPPORTER
FAMILY OFFICE SERVICE
KONTAKT

ASSURE WEALTH er din sikkerhed for, at DIN FORMUES AFKAST OG RISIKO BEREGNES ud fra de samme parametre på tværs af forvaltere og porteføljer.

Samlet formueoverblik BETYDER samlet FORMUEOVERBLIK.