NIELS BRØNDSTED, CFO I JYSK ENERGI

Assure’s formuerapportering giver os det overblik, vi har brug for

”Vi har været en tilfreds kunde hos Assure siden 2017. Før brugte vi en anden leverandør af formuerapporter, men en ændring i deres prissætning gjorde, at vi valgte at undersøge andre muligheder. Vi forhørte os i netværket og tog et par kundereferencer, før valget faldt på Assure.

Blandt Assure’s ydelser bruger vi primært formuerapportering og bogføringsgrundlag.

Som energiselskab har vi en formue, der er placeret hos et antal kapitalforvaltere. Det stiller krav til, at vi løbende har overblik over formuen og kapitalforvalternes aktiviteter.

Det overblik leverer Assure. Der er en lille kreds af nøglepersoner hos os, der dagligt modtager en performancerapport med dagens formueoverblik og med mulighed for at dykke ned i transaktioner hos de enkelte forvaltere.

Bruger rapporteringsformat 1:1

Selvom vi i høj grad har tillid til vores forvaltere, har vi et ansvar for, at forvaltningen foregår på en ordentlig måde. Det er nemt at overvåge med vores setup hos Assure.

Vi bruger Assure’s rapporteringsformat 1:1, når vi aflægger rapport til bestyrelse og vores repræsentantskab, fordi det giver det rette billede, og er nemt at forstå.

Udover formuerapporteringen har vi outsourcet controlling over Jysk Energis formue til Assure, som også leverer det nødvendige bogføringsgrundlag til os.

Vi er meget tilfredse med at have Assure som leverandør.”

Niels Brøndsted fremhæver tre ting ved Assure

  • Assure leverer en formuerapportering, der er overskueligt bygget op. Det gælder både den daglige rapportering i indbakken, og når man logger på systemet.
  • Tilgængeligheden er i top. Vi har ikke brug for at henvende os så tit, men der bliver handlet med det samme, når vi kontakter Assure
  • Vi oplever en kontinuitet i ydelserne, som passer præcis til vores behov

Læs alle cases: