Dagligt overblik

Dagligt overblik sendes via email. Det daglige overblik viser på let og overskuelig måde formuens udvikling, afkast og risiko.

Årsoversigt

Årsoversigt indeholder transaktionsdetaljer mv. og er afstemt mod depoter/ konti, så materialet er klar til elektronisk levering til revisor.

Månedsoverblik

Månedsoverblik indeholder lidt flere detaljer om formuens sammensætning, afkast, omkostninger og risiko.

Ad hoc-analyser

Ad hoc-analyser på forvalterniveau, omkostningsstrukturer, risiko osv.

Metode

Assure Wealth replikerer de eksterne forvalteres transaktioner i eget porteføljestyrings- system. Dette gør vi ved, at vi dagligt modtager transaktions- og beholdnings- filer fra depotbankerne. Vi indhenter selv kurser fra eksterne kilder og dermed beregner vi selv den samlede porteføljeværdi. På den måde sikrer vi, at aktiver værdiansættes ens på tværs af porteføljer og at afkast og risiko beregnes ud fra de samme parametre som sikrer, at en sammenligning på tværs af kundens formueforvaltere er mulig.

Vi måler forvalternes afkast mod et reelt investérbart alternativ i form af omkostnings- effektive ETF’er og indexfonde. Disse markedsinstrumenter matcher de investerings- rammer, som det enkelte mandat indeholder. Dermed kan performance fra den aktive forvaltning synliggøres over for kunden på et objektivt grundlag.

Fordele

Fordele ved Assure Wealths løsning

  • Enkelt og forståeligt overblik over samlet formue, risiko og afkast
  • Synliggør eventuel mérværdi skabt af forvaltere via aktiv forvaltning
  • Unoterede kapitalandele, alternative investeringer mv. kan indgå i rapporteringen
  • En samlet administrativ løsning
  • Løbende opfølgning på forvaltningssetup
  • Et tillidsbaseret og fortroligt forhold, hvor Assure Wealth KUN varetager kundens interesser